NOWY GRACZ W PRZEMYŚLE

MekSTAL Sp. z o. o. powstała w 2016 roku. W wyniku rosnącego zapotrzebowania z różnych dziedzin przemysłu zrodziła się idea stworzenia firmy dysponującej kompleksową ofertą dla szeroko pojętego sektora przemysłowego.

Obszary działania naszej Spółki obejmują górnictwo, hutnictwo,
a także budownictwo.