NOWY GRACZ W PRZEMYŚLE

Mekstal Sp. z o.o. powstała w 2016 roku. W wyniku rosnącego zapotrzebowania z różnych dziedzin przemysłu zrodziła się idea stworzenia firmy dysponującej kompleksową ofertą dla szeroko pojętego sektora przemysłowego.

Obszary działania naszej Spółki obejmują:

sektor przemysłu ciężkiego

sektor konstrukcji stalowych

sektor budowlany i motoryzacyjny